Szczegóły

Tytuł artykułu

Reforma uniwersytetów amerykańskich– czas przetrwania

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Autorzy

Słowa kluczowe

academic capitalism ; managers as presidents ; profit-oriented universities ; strategy of financial revolution

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×