Szczegóły

Tytuł artykułu

The Characteristic Dilemmas of Engineering Education

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Autorzy

Słowa kluczowe

engineering education ; concepts of curricula ; methods of education ; technical means of education

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×