Details

Title

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w roku 2012

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2013

Numer

Tom 36

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2013

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0137-9585
×