Szczegóły

Tytuł artykułu

Identification of amino acid sequences via X-ray crystallography: a mini review of case studies

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7796
×