Szczegóły

Tytuł artykułu

Kalendarium i dokumentacja korespondencji w sprawie wnioskuKomitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Naukdo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przywróceniepedagogiki do obszaru i dziedziny nauk humanistycznych

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

No 36

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Typ

Działalność Komitetu Nauk Pedagogicznych Pan

Identyfikator

ISSN 0137-9585

×