Szczegóły

Tytuł artykułu

Kalendarium i dokumentacja korespondencji w sprawie wniosku KomitetuNauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk do Ministerstwa Naukii Szkolnictwa Wyższego o wydanie rozporządzenia, które będziejednoznacznie regulować w Polsce status akademicki nauczycieliposiadających stopnie i tytuły naukowe poza granicami kraju,ale z nieuznawanych jako naukowe w naszym kraju dyscyplin

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

No 36

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Typ

Działalność Komitetu Nauk Pedagogicznych Pan

Identyfikator

ISSN 0137-9585

×