Szczegóły

Tytuł artykułu

The European Conference on Educational Research – z perspektywy kilkuletniego uczestnictwa

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2013

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×