Szczegóły

Tytuł artykułu

Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku. Konferencja naukowa. Łódź, 15–16.10.2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×