Szczegóły

Tytuł artykułu

Działalność oficyn wydawniczych na rzeczedukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku. Konferencjanaukowa. Łódź, 15–16.10.2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

No 36

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Typ

Sprawozdania Konferencji Naukowych Z

Identyfikator

ISSN 0137-9585

×