Szczegóły

Tytuł artykułu

Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka. Międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, 21–22.11.2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2013

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×