Szczegóły

Tytuł artykułu

Świat życia codziennego dziecka marginalizowanego w Afryce Środkowej na przykładzie dzieci łowców-zbieraczy Ba’Aka w Republice Środkowoafrykańskiej

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

margninalized child ; everyday life ; hunter-gatherers children

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstrakt

The article is an illustration of everyday life of marginalized children belonging to indigenous peoples. It elucidates selected aspects of everyday life of marginalized Ba’Aka children in Central Africa at the beginning of the 21 st century. The problem of Pygmy children’s everyday life is presented by means of words, and assisted with images.

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×