Szczegóły

Tytuł artykułu

Świat życia codziennego dziecka marginalizowanego w Afryce Środkowej na przykładzie dzieci łowców-zbieraczy Ba’Aka w Republice Środkowoafrykańskiej

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

margninalized child ; everyday life ; hunter-gatherers children

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×