Szczegóły

Tytuł artykułu

Przyczajeni, zagrożeni i gotowi na bitwę:strategie radzenia świadków Jehowy ze stygmatem w środowiskuszkolnym

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

No 36

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Typ

Forum Młodych Pedagogów

Identyfikator

ISSN 0137-9585

×