Szczegóły

Tytuł artykułu

Informacja o czasopismach naukowych

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Typ

Kronika/ Chronicle

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×