Details

Title

Prace doktorskie i habilitacyjne – Wykaz prac doktorskichi habilitacyjnych za rok 2012

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2013

Numer

No 36

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Type

Kroniki Z

Identifier

ISSN 0137-9585

×