Szczegóły

Tytuł artykułu

Тенденції родової категоризації іменни- ків у сучасних українській та новогрецькій мовах

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2011

Numer

No LX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

71-90

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×