Details

Title

Słowiańskie nazwy ‘uda’ w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2011

Numer

No LX

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0080-3588
×