Szczegóły

Tytuł artykułu

А. Д. Д у л и ч е н к о , Славянские литера- турные микроязыки. Образцы текстов, т. 1–2, Тарту: Издательство Тартуского университета, 2003–2004

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2011

Numer

No LX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×