Szczegóły

Tytuł artykułu

Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Agnieszka Zatorska, Tatiana Ramza, Podstawowe struktury zdaniowe we współczesnych językach słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski, red. Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Olsztyn 2010

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2011

Numer

No LX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×