Szczegóły

Tytuł artykułu

Nowe przyczynki do słownika etymologicznego chorwackiego dialektu czakawskiego

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2012

Numer

No LXI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×