Szczegóły

Tytuł artykułu

Między prawdą a fałszem. Status języka serbsko-chorwackiego po rozpadzie II Jugosławii

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2012

Numer

No LXI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×