Szczegóły

Tytuł artykułu

Edycje Ewangeliarza archangielskiego (1092 r.) na tle wydań innych zabytków piśmiennictwa słowiańskiego

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2012

Numer

No LXI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×