Szczegóły

Tytuł artykułu

Вjара Малџиjева, Зузана Тополињска, Маjа Ђукановић, Предраг Пипер, Jужнословенски jезици: граматичке структуре и функциje, ред. П. Пипер, Београд2009

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2012

Numer

No LXI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×