Szczegóły

Tytuł artykułu

Enrique Javier Vercher García, El mundode los eslavos. Introducción a la eslavística, Granada 2009

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2012

Numer

No LXI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×