Szczegóły

Tytuł artykułu

Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim, Łódź: „Piktor”, 2008

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2012

Numer

No LXI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×