Szczegóły

Tytuł artykułu

Brasławszyzna. Pamięć i współczesność.T. 1: Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna.Świadectwo mieszkańców,red. nauk. E. Smułk owa, Warszawa:Instytut Badań Interdyscyplinarnych „ArtesLiberales” Uniwersytetu Warszawskiego,2011; Słownictwo dwujęzycznych mieszkańcówrejonu (Słownik brasławski), red.nauk. E. Smułk owa, Warszawa: WydawnictwaUniwersytetu Warszawskiego

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2012

Numer

No LXI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588

×