Szczegóły

Tytuł artykułu

Brasławszyzna. Pamięć i współczesność.T. 1: Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna. Świadectwo mieszkańców, red. nauk. E. Smułkowa, Warszawa: Instytut Badań Interdyscyplinarnych „ArtesLiberales” Uniwersytetu Warszawskiego, 2011; Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (Słownik brasławski), red.nauk. E. Smułkowa, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2012

Numer

No LXI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×