Szczegóły

Tytuł artykułu

Komitet Słowianoznawstwa dziś

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2013

Numer

No LXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

7-9

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2013

Typ

Kronika/ Chronicle

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×