Szczegóły

Tytuł artykułu

Powojenne osiągnięcia polskiej slawistyki w dziedzinie fonetyki i fonologii

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2013

Numer

No LXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

55-76

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×