Szczegóły

Tytuł artykułu

Формална и функционална анализа на предлогот во во македонските дијалекти

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2013

Numer

No LXII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×