Szczegóły

Tytuł artykułu

Słowiańskie nazwy ‘stawów palców’ i ‘przegubu ręki’ w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2013

Numer

No LXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×