Szczegóły

Tytuł artykułu

Общеславянский лингвистический атлас и актуальные проблемы славянского сравнительно--исторического языкознания

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2013

Numer

No LXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

137-158

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×