Szczegóły

Tytuł artykułu

Olga Mišeska Tomić, A Grammar of Macedonian, Bloomington: Slavica Publishers: Indiana University, 2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2013

Numer

No LXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

169-174

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2013

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×