Details

Title

Часова і просторова інтерпретація лексики слов’янських діалектів. Cторінками монографії професора Яна Сятковського

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2013

Numer

No LXII

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588
×