Szczegóły

Tytuł artykułu

Praslovanska dialektizacija v luči etimo¬loških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja. Zbornik re¬feratov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010, ur. M. Furlan in A. Šivic-Du¬lar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2013

Numer

No LXII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje Comptes Rendus De Lecture —

Identyfikator

ISSN 0080-3588

×