Szczegóły

Tytuł artykułu

Vera Mitrinović, Południe ‒ Północ. Serbsko-polskie paralele językowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2013

Numer

No LXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

192-197

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2013

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×