Szczegóły

Tytuł artykułu

Mechanisms of abiotic stress tolerance in plants

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7796
×