Szczegóły

Tytuł artykułu

Anna Korytowska, Sandhi w standardzie języka macedońskiego. – Toruń: Wydawnic¬two Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Ko¬pernika, 2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2014

Numer

No LXIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje Comptes Rendus De Lecture —

Identyfikator

ISSN 0080-3588

×