Szczegóły

Tytuł artykułu

Etymologickýslovník jazyka staroslověn¬ského, 16. sešit: sьde – strъtъ, red. I. Ja¬nyšková, Akademie věd České republiky. – Brno: Tribun EU, 2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2014

Numer

No LXIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje Comptes Rendus De Lecture —

Identyfikator

ISSN 0080-3588

×