Szczegóły

Tytuł artykułu

Etymologický slovník jazyka staroslověnského, 16. sešit: sьde – strъtъ, red. I. Janyšková, Akademie věd České republiky. – Brno: Tribun EU, 2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2014

Numer

No LXIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×