Szczegóły

Tytuł artykułu

Regina Wyżkiewicz-Maksimow, Językowy obraz człowieka – charakter i osobowość w paremiologii polskiej, serbskiej i chorwackiej. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2014

Numer

No LXIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×