Details

Title

Eva Tibenská, Sémantická štruktúra slo¬venskej vety. – Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, 2012

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2014

Numer

No LXIII

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje Comptes Rendus De Lecture —

Identifier

ISSN 0080-3588

×