Szczegóły

Tytuł artykułu

Eva Tibenská, Sémantická štruktúra slovenskej vety. – Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, 2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2014

Numer

No LXIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×