Szczegóły

Tytuł artykułu

Improvement of tannase production under submerged fermentation by Aspergillus niger FBT1 isolated from a mangrove forest

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Typ

Short Communications

Identyfikator

ISSN 0860-7796
×