Szczegóły

Tytuł artykułu

Justyna Pomierska, Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii. – Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2013

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2014

Numer

No LXIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×