Szczegóły

Tytuł artykułu

Introduction to the EASAC report “Planting the future”

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7796
×