Szczegóły

Tytuł artykułu

Генадзь Цыхун, Выбраныя працы: беларусістыка, славістыка, арэальная лінгвістыка. – Мінск 2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2014

Numer

No LXIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×