Szczegóły

Tytuł artykułu

Prof. dr hab. Jerzy Treder (1942–2015)

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2015

Numer

No LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×