Szczegóły

Tytuł artykułu

Staropolskie i gwarowe świepioto na tle słowiańskiej terminologii bartniczej

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2015

Numer

No LXIV

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Old Polish vocabulary ; terminology

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×