Details

Title

„Od wschodu i zachodu, północy i morza” (Mt 8,11) – wariant tekstologiczny cyrylickiego ewangeliarza z Biblioteki Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimskiego (slav. 19)

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2015

Numer

No LXIV

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Artykuły Articles —

Identifier

ISSN 0080-3588

×