Szczegóły

Tytuł artykułu

„Od wschodu i zachodu, północy i morza” (Mt 8,11) – wariant tekstologiczny cyrylickiego ewangeliarza z Biblioteki Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimskiego (slav. 19)

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2015

Numer

No LXIV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły Articles —

Identyfikator

ISSN 0080-3588

×