Szczegóły

Tytuł artykułu

Struktury sekwencyjne w "Kronice Dalimila": analiza stylometryczna

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2015

Numer

No LXIV

Autorzy

Słowa kluczowe

Dalimil ; Dalimil’s Chronicle ; sequential analysis ; stylometry ; quantitative analysis

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×